ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ


รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Construction and Testing of Organic Fertilizer Pelletize Machine for the Flat Die Type ณ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ โดย อาจารย์ชิตพล คงศิลา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556”
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดออกแบบในโครงการ "Different by Nature Design Contest" โดย Hoegaarden (ฮูการ์เดน) แนวคิด "Different by Nature…สร้างความต่างให้ชีวิต ด้วยดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ"
ทีมนักแข่งรถยนต์ประหยัดพลังงานจากคณะเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ธนกร เยาวพันธ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พร้อมทีมงานนักศึกษาจำนวน 10 คน รางวัล Special award ในการแข่งขัน World grand prix eco car Thailand 2012 ชิงถ้วยประทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระว
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในการประกวด “Thailand Sustainable Tourism Awards 2011” รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้า 2 รางวัลจากการประกวด โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011 จากงาน BOI Fairบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) “IVL” ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDIarticle
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคว้ารางวัลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011เพื่อนำไปจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 ณ Indorama Pavilion อิมแพค เมืองทองธานีในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศarticle
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รอบคัดเลือกarticle
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.