ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี

This Column Introมอบงานวิจัยเตาแก๊สซิไฟเออร์สำหรับใช้ในชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยโดยออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ให้กับเทศบาลตำบลกุดบาก

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา  2556 – 2557

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด-เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์   ยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ 9 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน หัวข้อธรรมะกับการศึกษา โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ ห้องประชุม สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขั้นตอนการรับบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในโครงการ หน่วยบริการทางด้านสุขภาพสัตว์เพื่อสนับสนุนงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานี
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Waijung Beginner Workshoparticle

 ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  Waijung Beginner Workshop

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (แบบ ป.มร.อด.1-1)
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารarticle
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556” article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดออกแบบในโครงการ "Different by Nature Design Contest" โดย Hoegaarden (ฮูการ์เดน) แนวคิด "Different by Nature…สร้างความต่างให้ชีวิต ด้วยดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ"article
รายละเอียดกำหนดการเลือกวิชาเรียนภาคเรียน 2/2555 ของนักศึกษาภาคปกติทาง Internet ระหว่าง 5 กรกฎาคม -2 พฤศจิกายน 2555 article
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.