ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Waijung Beginner Workshop article

 ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  Waijung Beginner Workshop

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่ คลิ๊ก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี

มอบงานวิจัยเตาแก๊สซิไฟเออร์สำหรับใช้ในชุมชน
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา  2556 – 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขั้นตอนการรับบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในโครงการ หน่วยบริการทางด้านสุขภาพสัตว์เพื่อสนับสนุนงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานี
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (แบบ ป.มร.อด.1-1)
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร article
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556” article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดออกแบบในโครงการ "Different by Nature Design Contest" โดย Hoegaarden (ฮูการ์เดน) แนวคิด "Different by Nature…สร้างความต่างให้ชีวิต ด้วยดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ" article
รายละเอียดกำหนดการเลือกวิชาเรียนภาคเรียน 2/2555 ของนักศึกษาภาคปกติทาง Internet ระหว่าง 5 กรกฎาคม -2 พฤศจิกายน 2555 article
ทีมหุ่นยนต์ "ดอกจาน" สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia - Pacific Robot Contest 2012 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง article
ตารางห้องโฮมรูมนักศึกษาใหม่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๕ article
คณะเทคโนโลยี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่หอประชุมใหญ่ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้ง 15 สาขาวิชาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ article
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ article
กำหนดการยื่นคำร้องเพิ่ม - ถอน วิชาเรียน ภาคปกติ 1/2555 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2555 เท่านั้น article
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี article
ทีมนักแข่งรถยนต์ประหยัดพลังงานจากคณะเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ธนกร เยาวพันธ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พร้อมทีมงานนักศึกษาจำนวน 10 คน รางวัล Special award ในการแข่งขัน World grand prix eco car Thailand 2012 ชิงถ้วยประทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระว article
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบของที่ระลึก “Thailand Sustainable Tourism Awards 2011” รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รับสมัครนักศึกษาปี 2555 เพิ่มเติม (สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด)สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 752,753,755, 723,122 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-3 article
ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คว้ารางวัลชมเชยในงาน “วันเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 (En Tech Day 2012)” วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้า 2 รางวัลจากการประกวด โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011 จากงาน BOI Fairบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) “IVL” ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI article
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้บำเพ็ญประโยชน์และมอบตู้พระไตรปิฏก ที่วัดบ้านสามพร้าว article
ประกาศคณะเทคโนโลยี นักศึกษาภาคปกติรหัส 53 ปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน เลือกรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่เปิดในภาคเรียนที่ 1/2555 เลือกทาง internet ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 มีนาคม 2555 เลือกได้เฉพาะ Lock 1 และ Lock 2 เท่านั้น
นักศึกษาที่ออกฝึกงานในระบบสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกงานได้ที่นี่ article
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคว้ารางวัลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล article
ผลการสอบประมวลความรู้ และกำหนดวันสอบประมวลความรู้ปีการศึกษา1/2554 เฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2554 article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011เพื่อนำไปจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 article
รับอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น article
สมัครอบรมฟรี "การใช้โปรแกรม Scilab และ PSIM" สมัครวันนี้ - 17 สิงหาคม 2554 เท่านั้น article
คณะเทคโนโลยีจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา article
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ; Monbukagakusho) ประจำปี 2555 จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ article
ประกาศรายชื่ออนุมัติให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2554 ให้นักศึกษาเข้าประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้นำแบบคำขอกู้และดินสอ เข้าประชุมด้วย article
ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่องห้องโฮมรูม ณ ศูนย์ศึกษาสามพร้าว article
ประกาศการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กำหนดส่งภายใน 15 มิถุนายน 2554 นี้ article
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าวเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีรุ่นพี่สาขาวิชาต่างๆ ต้อนรับและช่วยขนย้ายเข้าของเข้าหอพัก article
ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์สามพร้าว และบรรยากาศการรับน้องที่สนุกสนานสร้างสรรค์สามัคคีมิตรไมตรีด้วยรอยยิ้ม article
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการศึกษาและวิจัยเรื่องการตากแห้งข้าวกล้องงอก และได้มอบตู้อบข้าวกล้องงอกให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านหันเทา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี article
กำหนดการปฐมนิเทศ รายงานตัวเข้าหอพัก และตรวจร่างกาย นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี 2554 article
ประกาศ การสัมภาษณ์ทุน กยส.ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ชั้นปีที่ 1 สัมภาษณ์วันที่ 9 มิถุนายน 2554 article
ประกาศรับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
โครงการนำร่อง “One day Camp สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสกลนคร” ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในโครงการพระราชดำริบ้านนางอย-โพนปลาโหล article
คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 1 10-12 พย. 53 article
สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องปั่นแห้งถุงพลาสติก article
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Technologies in Pasture Seed Production and Its Transfer to Smallholder Farmer” ให้กับนักวิชาการเกษตรและนักส่งเสริมจากประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 article
คณะเทคโนโลยีส่งทีมแข่งขันหุ่นต์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The Mekong Region Robot Competition 2010 ณ Soutsaka College เวียงจันทน์ สปป.ลาว วันที่ 22-24 ธันวาคม 2553 article
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 article
Prof.Dr.Kanji Okano และนักศึกษาปริญญาโทจาก The University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ article
อยากเรียนสาขาวิชามากที่สุดในปี 2554 article
การสัมมนาวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาเทคโลโลยีการผลิตสัตว์ article
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การอบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา article
คณะเทคโนโลยีจัดแสดงผลงานในงานราชภัฏวิชาการ 2553
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จัดสััมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ article
ตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ราชภัฏวิชาการ 2553 คณะเทคโนโลยี
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ปี2553
พิธีการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 article
แผนการเรียนนักศึกษาใหม่ปี2553 article
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2553
คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ article
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการสันตพล เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบ้านตาด article
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.