ReadyPlanet.com
dot dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทู้แสดงความคิดเห็น
สภาวิจัยแห่งชาติ
มุมความรู้เพื่อศิษย์เก่า
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในการประกวด “Thailand Sustainable Tourism Awards 2011” รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

นัก ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในการประกวด “Thailand Sustainable Tourism Awards 2011” รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า  Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 นี้เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ อพท. ที่ เล็งเห็นภาคีเครือข่ายซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันงานการท่องเที่ยวให้เกิดความ ยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดและมอบรางวัล เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กร ชุมชนและเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืน และเกิดเสถียรภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดการขยายผลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักในวง กว้าง

ทั้ง นี้ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลชมเชย ประเภทของที่ระลึก ในชื่อผลงาน ไทยอัมพวา ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัล ซึ่งนักศึกษาประกอบด้วย นส.ปราณี  ชาติวงษ์  และ นส.ศุภลักษณ์ เป็นมงคล โดยมีอ.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

*** ชมภาพการรับรางวัล ***
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556”
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดออกแบบในโครงการ "Different by Nature Design Contest" โดย Hoegaarden (ฮูการ์เดน) แนวคิด "Different by Nature…สร้างความต่างให้ชีวิต ด้วยดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ"
ทีมนักแข่งรถยนต์ประหยัดพลังงานจากคณะเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ธนกร เยาวพันธ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พร้อมทีมงานนักศึกษาจำนวน 10 คน รางวัล Special award ในการแข่งขัน World grand prix eco car Thailand 2012 ชิงถ้วยประทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระว
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้า 2 รางวัลจากการประกวด โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011 จากงาน BOI Fairบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) “IVL” ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI article
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคว้ารางวัลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2011เพื่อนำไปจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 ณ Indorama Pavilion อิมแพค เมืองทองธานีในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รอบคัดเลือก article
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลคว้ารางวัลระดับชาติ จากการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน World Eco Car Grand Prix Thailand 2011 ณ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา จังหวัดชลบุรี article
ประกาศผลแล้ว นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลออกแบบดีเด่น การประกวดออกแบบชุดกีฬา Grand Soprt Young Design Contest 2010 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบชุดกีฬา Grand Soprt Young Design Contest 2010 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ รวม 3 รางวัลจากการประกวดออกแบบชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลจากการการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2553 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศนิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร article
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลนำผลงานประดิษฐ์จักรยาน 7 ที่นั่ง นำออกแสดงและเผยแพร่ในโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ Bangkok Green Bike article
คณะเทคโนโลยี ส่งทีม “ดอกจาน” ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 TPA ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2010 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest 2010 ที่ประเทศอียิปต์ article
นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คว้า 4 รางวัล การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ แรงบันดาลใจแห่งอีสาน article
นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบการ ประกวดออกแบบระดับชาติ ADDA Dsign Contest 2010 จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งมากที่สุดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักศึกษาทั้ง 4 คนต้องเข้าร่วมการนำเสนอผงานรอบ 2 ในวันที่ 15 - 19 ต.ค. 53 article
ผลิตภัณฑ์ไวน์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเชิญผู้สนใจเลือกชมผลิตภัณฑ์ไวส์ซึ่งผลิตโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ชม ชิม ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการผลิต 18-20 ส.ค.53 ในงานวิทยาศาสตร์ราชภัฏวิชาการ article
อ.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น article
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้รายการ Creative Thinking Award 2010 article
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ชนะเลิศการประกวดออกแบบระดับชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.